/
22/12/2023

გაყიდვები

00
0 Enrolled

ინფორმაცია:

➡ თარიღები: ღია რეგისტრაცია
➡ დღეები: ორშაბათი – ოთხშაბათი
➡ დრო: 19:00-21:30
➡ ფასი:  850 Gel (შეგიძლიათ ორ ნაწილად გადახდა)
➡ მისამართი: ი. ჭავჭავაძის 33ე “ნეთვორქი”

 

ლექტორი:

 

თემო მახვილაძეს 10 წლიანი გამოცდილება აქვს როგორც B2B ასევე B2C გაყიდვების მიმართულებით. უმუშავია ისეთ კომპანიებთან როგორებიცაა Volvo Construction Equipment, ტრანსპორტერი, საქართველოს ბანკი და ა.შ.
3 წელია რაც სხვადასხვა კომპანიებში ატარებს ლექციებსა და ვორქშოპებს გაყიდვების მიმართულებით.

 

სილაბუსი:

 

 1. გაყიდვების და კომუნიკაციის საფუძვლები
 • კურსის მიმოხილვა
 • გაყიდვების მნიშვნელობა
 • გაყიდვები, როგორც ურთიერთობის დამყარების პროცესი
 1. მომხმარებელთა ფსიქოლოგია
 • მყიდველის მოგზაურობა: შესწავლა, განხილვა, გადაწყვეტილება
 • ემოციური ტრიგერები და ყიდვის მოტივები
 • ემპათიის როლი გაყიდვებში
 1. ეფექტური კომუნიკაციის უნარი
 • აქტიური მოსმენის მნიშვნელობა
 • ღია კითხვების დასმის ხელოვნება
 • არავერბალური კომუნიკაცია და სხეულის ენა
 1. გაყიდვების პროცესი და ფაიფლაინი
 • გაყიდვების პროცესის ეტაპები: პერსპექტივიდან დახურვამდე
 • ლიდების და პერსპექტივების მენეჯმენტი
 • გაყიდვების შემდგომი დაკვირვების მნიშვნელობა
 1. პროდუქტის ცოდნის გაღრმავება
 • პროდუქტის/მომსახურების მახასიათებლებსა და უპირატესობებში ღრმად ჩახედვა
 • Unique selling proposition (USP)
 • Crafting Elevator Pitches მეთოდი
 1. ეფექტური გაყიდვის პრეზენტაცია
 • დამაჯერებელი პრეზენტაციის სტრუქტურირება
 • წინააღმდეგობებისა და ეჭვების განხილვა
 • როლური თამაში: იმიტირებული გაყიდვების პრეზენტაცია
 1. მოლაპარაკების ტექნიკა
 • Win-Win მოლაპარაკებების ტექნიკა
 • ფასის მიუღებლობასთან გამკლავება
 • ღირებულების შექმნა ფასდაკლებისგან დამოუკიდებლად
 1. მოლაპარაკების დახურვის სტრატეგიები
 • დახურვის სხვადასხვა ტექნიკა: საცდელი დახურვა, სავარაუდო დახურვა და ა.შ.
 • საბოლოო წინააღმდეგობების დაძლევა
 • შესყიდვის მზაობის სიგნალების ამოცნობა
 1. მომხმარებელთან ურთიერთობის ჩამოყალიბება
 • After sales დაკვირვების მონიტორინგი
 • განსაკუთრებული მომსახურების უზრუნველყოფა
 • გრძელვადიანი პარნიორობის შექმნის სტრატეგიები
 1. გაყიდვა ციფრულ ეპოქაში
 • გაყიდვების ციფრული არხების გამოყენება
 • სოციალური მედია და ონლაინ გაყიდვების პლატფორმები
 • ტრადიციული ტექნიკის ადაპტაცია ონლაინ სივრცეში
 1. ეთიკური და სამართლებრივი მოსაზრებები
 • ეთიკა გაყიდვებში: ნდობა და პატიოსნება
 • გაყიდვების ოპერაციებისა და ხელშეკრულებების სამართლებრივი ასპექტები
 • მგრძნობიარე სიტუაციების მართვა
 1. სამომავლო ტენდენციები გაყიდვებში
 • განვითარებადი ტექნოლოგიები: AI, ავტომატიზაცია და ა.შ.
 • მომხმარებელთა ცვალებად ქცევბთან ადაპტაცია
 • ძირითადი მონახაზის შეჯამება და სერთიფიკატების გადაცემა.

 

Course Content

About the instructor

0 (0 ratings)

25 Courses

0 students

850.00
Durations:
Lectures: 0
Students: Max 0
Level: Intermediate
Language: English
Certificate: Yes